Бидний үйлчилгээ

wave image
Бидний үйлчилгээ

Бид бидний үйлчилгээр таны амьдралыг дайнгийн болгож үнэмшилтэй болгоё

Хурдан шилжүүлэх

Манай Мөнгө шилжүүлэх систем нь аюулгүй бөгөөд хялбар юм. Мөнгөө ХААН банк болон бусад банкууд руу шилжүүлээрэй. Хаан банк дотор шууд шилжүүлэг хийх ба бусад банк руу 24 цаг зарцуулж болно.

Нэгжийн Фонд

Хаан банкны данс эзэмшигчид манай хэд хэдэн төлбөрийн системээр дамжуулан мөнгөө байршуулах боломжтой.

Мөнгө буцаах

Хаан банкны данс эзэмшигчид данснаасаа мөнгөө авах боломжтой. Баталгаажуулалгүйгээр мөнгөө авах боломжгүй тул та ХААН Банкинд итгэж болно.

Бид банкны үйлчилгээг дэлхийн бүх хэсэгт нээлттэй болгоно

ХААН Банк нь найдвартай, бат бөх цахим банкны систем бөгөөд өнөө үед дэлхий даяар түгээмэл болж байна. Бид данс эзэмшигчдэдээ хамгийн сайн FDR, DPS, зээлийн төлөвлөгөөг санал болгож байна

24M

Данс эзэмшигч

3B

Нийт гүйлгээ

120

Нийт Салбарууд

240+

Бид үйлчлэх улсууд

Бидний Хамтрагчид

image
image
image
image
image
image
image

We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience дэлгэрэнгүй